Mänskligt hår används för att bekämpa oljeutsläpp

Mänskligt hår används för att bekämpa oljeutsläpp

Mänskligt hår har sällsynta egenskaper eftersom de består av fibrer som är både mycket tåliga och elastiska, samtidigt som de absorberar fett och kolväten. Hår är också vattenlösligt vilket tillsammans med övriga egenskaper gör att det finns unika användningsområden.

Ett företag i Belgien har börjat samla in hår från frisörsalonger för att tillverka mattliknande produkter som bland annat används för att absorbera olja i havet, där ett kilo hår kan absorbera mellan 7 och 8 liter olja. Företaget hoppas att dessa mattor ska kunna användas för att samla in olja vid större utsläpp.

Bara i USA hamnar mer än 4,9 miljoner liter olja i havet varje år från oljespill enligt det amerikanska energidepartementet. Detta motsvarar ungefär 2 fyllda olympiska simbassänger med olja, årligen. Denna siffra fluktuerar dock stort från år till år eftersom katastrofer kan leda till enskilda mycket stora utsläpp.

Det största oljespillet skedde år 1991 när Irakiska styrkor flydde från Kuwait och i samband med det dumpade 8 miljoner fat olja i havet (1 271 miljoner liter). Detta kan jämföras med Exxon Valdez-katastrofen som resulterade i ett oljespill på ca 41 miljoner liter.

Hur påverkar oljeutsläpp miljön?

Oljeutsläpp kan ha en mängd lång- och kortsiktiga negativa effekter på miljön och människor och djur som är beroende av den. Olja är giftigt för både människor och djur men det är inte bara direkt förtäring som får stora konsekvenser, det har även andra indirekta effekter.

Olja kan fastna i fjädrarna hos fåglar, minska deras isolering och göra det svårt för dem att flyga. Det kan också förorena vattnet, vilket kan vara skadligt eller dödligt för djur som lever i vatten. Vidare påverkar det även djur i havet som konsumerar andra djur, då de får i sig gifter från oljan indirekt.

Större oljespill kan också skada livsmiljöer genom att förorena mark och vatten, vilket kan ha långsiktiga effekter på växter och djur. Studier har visat att olja kan förstöra fotosyntesen hos växter vilket gör att de inte kan omvandla solljus till näring.

Vidare kan oljeutsläpp ha negativa effekter på människors hälsa, särskilt för människor som är beroende av skaldjur som en källa till mat eller inkomst. Dessutom kan de kemikalier som används för att städa upp oljeutsläpp också vara skadliga för människors hälsa. Oljeutsläpp kan förstöra lokala ekonomier, särskilt för samhällen som är beroende av turism eller fiske.